رسیلر

پلن یک


 
200,000 ریال
ماهانه

40گیگ فضای ریسلر

نا محدود سایر امکانات

20.000 تومان قیمت خرید

20.000 تومان تمدید ماهانه

کمتر از 5 دقیقه زمان تحویل

24 ساعت پشتیبانی

به صورت رایگان انجام میشود نصبwhmcs

پلن دو


 
300,000 ریال
ماهانه

نامحدود فضای ریسلر

نامحدود سایر امکانات

30.000 تومان قیمت

30.000 تومان قیمت تمدید ماهانه

کمتر از 5 دقیقه زمان تحویل

24 ساعته پشتیبانی

به صورت رایگان انجام میشود نصبwhmcs