هاست سایت

پلن یک


 
35,000 ریال
ماهانه

200 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

2500تومان قیمت ماهانه

2500 تومان تمدید ماهانه

15000 تومان قیمت سالانه

80.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن دو


 
55,000 ریال
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

3500تومان قیمت ماهانه

3500 تومان تمدید ماهانه

25000 تومان قیمت سالانه

100.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن سه


 
80,000 ریال
ماهانه

1گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

8000تومان قیمت ماهانه

8000 تومان تمدید ماهانه

80.000 تومان قیمت سالانه

250.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن چهار


 
185,000 ریال
ماهانه

3 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

18500تومان قیمت ماهانه

18500 تومان تمدید ماهانه

185.000 تومان قیمت سالانه

380.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن پنج


 
495,000 ریال
ماهانه

6 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

49500تومان قیمت ماهانه

49500 تومان تمدید ماهانه

330.000 تومان قیمت سالانه

620.000 تومان قیمت یک بار خرید

پلن شش


 
1,000,000 ریال
ماهانه

20 گیگ فضای هاست

نامحدود تعداد sql

نامحدود تعداد پارک دامین

فرانسه محل سرور

نامحدود ترافیک ماهانه

100.000تومان قیمت ماهانه

100.000 تومان تمدید ماهانه

499.000 تومان قیمت سالانه

880.000 تومان قیمت یک بار خرید

Powered by WHMCompleteSolution